Google+ PetsVentura® : הטסת חיות מחמד לחו"ל בבואנוס איירס בדרום אמריקה

הטסת חיות מחמד לחו"ל בבואנוס איירס בדרום אמריקה         סוכנות  להטסת חיות
                                                        
PetsVentura Pet Relocation Solutions
                                                                     
 


       חברה לניהול הובלת בעלי  חיים בעולם, שמשרדיה הראשיים בבואנוס איירס                                

הסוכנות עצמה יודעת לתת מענה  לכל הצרכים של בעלי חיות מחמד  לקראת טיסות בינלאומיות, 
 בין   לחופשה, טיסת עסקים או רילוקייש                              

  אנו מסייעים לך בדרום אמריקה עם סוכנים ישראליים

    


 +54 (11) 5292-6001   (Argentina)


+1 (818) 564-6022     (USA)